Wat doen de verschillende werkgroepen binnen de oudervereniging:

Overblijf (TMO)

De werkgroep TMO houdt zich bezig met de dagelijkse overblijf. Op de Montessori school wordt les gegeven volgens een continurooster. Dit houdt in dat alle kinderen dagelijks op school, in het eigen lokaal met de eigen klasgenoten overblijven.

Sinterklaas

Ieder jaar is het weer feest op de Montessori school. Sinterklaas bezoekt op een eigentijdse creatieve wijze onze school. De kinderen worden deze dag door vele Pieten en natuurlijk Sinterklaas vermaakt. Zo kwam Sinterklaas al eens met de boot, een koets, en met de bakfiets. Ook bij de Pietengym of het schoenzetten is altijd wel iets bijzonders te beleven met de Pieten. De leden binnen de oudervereniging die zich hier mee bezighouden verzorgen o.a. de inkoop van snoepgoed, de kleding, schminken, versieren van de school, opruimen na het feest enz.

Kerst

Ook het kerstfeest wordt groots gevierd op onze school. De activiteiten variëren jaarlijks en de werkgroep Kerst probeert dan ook ieder jaar opnieuw creatieve manieren te verzinnen om de kinderen te betrekken bij dit feest. Hierbij zet de werkgroep Kerst zich in voor het versieren van de school, het opruimen, het inkopen van de kerstspullen voor bij het kerstdiner, enz.

Tijdens deze drukke periode zien wij een mooie samenwerking tot stand komen tussen de oudervereniging, de school en de vele, vele benodigde vrijwillige ouders die zich inzetten om deze dagen tot een onvergetelijke tijd te maken.

Sport

De werkgroep sport begeleidt en organiseert de begeleiding naar diverse sportactiviteiten die door het schooljaar heen door de diverse sportclubs in en rond Purmerend worden georganiseerd. De werkgroep sport verzorgt verder de trainingen vooraf aan de activiteiten, de sportkleding en regelt onder andere een hapje en een drankje voor de leerlingen die meedoen. Ook organiseert de oudervereniging extra sportactiviteiten zoals bijvoorbeeld een kunstschaatsbaan op het schoolplein begin 2009 en zet zich ook met enkele andere leden van de oudervereniging in voor de avondvierdaagse en de bloesemtocht.

Bibliotheek

Dit is de plek waar de kinderen twee maal per week boeken kunnen lenen op hun eigen leesniveau. De werkgroep bibliotheek roostert de ouders die daar helpen in, draagt zorg voor de aanschaf van nieuwe boeken (in overleg met de teamleden), het kaften van de nieuwe boeken en nakijken van alle boeken.

Luizencontrole

Een lid van de oudervereniging organiseert een groep ouders die de luizencontroles na de vakanties in de klassen doet.

Textielinzameling

3 x per schooljaar wordt er textiel ingezameld en dit moet worden weggebracht. Degene die dit onder zijn/haar hoede neemt, regelt het vervoer en zorgt dat weegbonnen naar de penningmeester gaan.

Zomerfeest

Eens in de twee jaar wordt er door de oudervereniging een zomerfeest georganiseerd met iedere keer een nieuwe thema. Dit zomerfeest is natuurlijk voor de kinderen, echter ook de ouders, opa’s en oma’s en ook de buurtbewoners zijn van harte welkom. Iedereen kan tijdens dit feest even bijpraten onder het genot van een hapje en een drankje. Een gedeelte van het geld voor dit feest wordt ingezameld door het ophalen van textiel. Alle leden van de oudervereniging worden dan op de diverse onderdelen, zoals hapjes, drankjes, spellen, etc. ingezet. Het feest moet, zoals dit heet, zelfbedruipend zijn. Ook bij andere door het team georganiseerde activiteiten zal de oudervereniging waar mogelijk een helpende hand reiken.