Ons ideaal is een open en levendige school. Behalve het leerprogramma organiseert de school evenementen zoals feesten, contactavonden met ouders, sportactiviteiten, creatief-ochtenden en -middagen en maandsluitingen.

Het belangrijkste doel van het betrekken van ouders bij de school is natuurlijk het onderwijs voor kinderen zo goed en aantrekkelijk mogelijk te maken. Door de bijdrage van vrijwillige ouders aan de activiteiten op school, worden dingen mogelijk die door de leerkrachten alleen nooit te realiseren zijn. Uw bijdrage vormt echt de toegevoegde waarde. Voor ons als school geldt dat, er doordat ouders zich op school net zo thuis gaan voelen als de kinderen en ouders en leerkrachten binnen de school samenwerken, een werkklimaat ontstaat, dat de kinderen ten goede komt.

De interesse van iedere ouder is natuurlijk anders. Gelukkig is er op school zoveel te doen, dat iedereen wel op een of andere manier zijn of haar steentje kan bijdragen.

De activiteiten worden gecoördineerd door de Oudervereniging.