Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage betaalt u aan de oudervereniging. U bent automatisch lid van de oudervereniging als u een kind op deze school heeft. Van de geinde gelden worden diverse activiteiten in en rondom de school bekostigd. U moet hierbij denken aan: excursies, Sinterklaas, Kerst, Pasen, disco, sporttoernooien, etc.

De inning van de vrijwillige ouderbijdrage is een taak van de oudervereniging. Deze bijdrage van de ouders/verzorgers wordt zo laag mogelijk gehouden en is vrijwillig.

Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering op 3 oktober 2017 is door de aanwezige leden de vrijwillige ouderbijdrage op € 62,00 vastgesteld voor schooljaar 2017/2018.

Schoolreis

De schoolreisjes worden door school georganiseerd en de OV int het geld bij de ouders. Voor het schoolreisje geldt: niet betaald is niet mee; de leerling krijgt een alternatief lesprogramma op school aangeboden, de kinderen zijn op die dagen wel leerplichtig.

Overblijven

Het overblijven is onderdeel van ons “continurooster” en maakt daarmee integraal onderdeel uit van onze Montessoriaanse werkwijze.

Inning ouderbijdragen

De inning van de ouderbijdrage is een taak van de oudervereniging.