Met de directeur of de adjunct-directeur kan een afspraak worden gemaakt voor uitgebreide informatie. Na een gesprek volgt een rondleiding door de school en kunnen inschrijfformulieren worden meegevraagd.

Zij-instromers zijn leerlingen, die inverhuizen vanuit een andere gemeente of wisselen van basisschool in de gemeente. Het aannemen van zij-instromers betekent, dat er altijd een gesprek zal plaatsvinden met de school van herkomst, en indien nodig, een test zal worden afgenomen door de intern begeleider om het niveau van het kind goed aan te laten sluiten bij de leerlingen in de te plaatsen groep. Het aannemen van zij-instromers kan alleen, als er binnen de betreffende bouw vodoende plaats is, waarbij ook gekeken wordt naar de bouw, die volgt op de bouw van binnenkomst.

Maak een afspraak. Kom kennismaken en ervaar onze school.

Zie: afspaak maken