Montessori Onderwijs Purmerend is gelegen in Purmerend – Zuid, Salland 38, 1447 BT. De school telt op dit moment ongeveer 225 kinderen verdeeld over 8 groepen, die worden begeleid door een team van 16 leerkrachten. Muriel Piek is de directrice op het Montessori Onderwijs Purmerend.

Montessori basisonderwijs, Salland 38, Purmerend

'Help mij het zelf te doen

Onze school is “neutraal” bijzonder. Dit betekent, dat wij bij het geven van ons onderwijs uitgaan van de gelijkwaardige betekenis van levensbeschouwelijke en maatschappelijke stromingen. De overdracht van normen en waarden is erop gericht dat de leerling een levens- en maatschappijbeschouwing kan opbouwen en van daaruit een eigen inbreng kan hebben met respect en begrip voor de levens- en maatschappijbeschouwing van anderen.

Op onze school wordt gewerkt volgens de opvoedkundige- en onderwijskundige visie van Maria Montessori. De filosofie van het Montessori onderwijs is: het scheppen van ruimte voor het kind om zich te kunnen ontplooien tot een harmonieus sociaal denkend mens

Het onderwijs op het Montessori Onderwijs Purmerend:

  • is bestemd voor kinderen vanaf de leeftijd van 4 jaar;
  • is zodanig ingericht, dat de kinderen in beginsel binnen een tijdvak van acht aan éénsluitende jaren de school kunnen doorlopen;
  • legt mede de grondslag voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs;
  • is zodanig ingericht, dat de kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen;
  • is afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de kinderen;
  • gaat er vanuit dat de kinderen opgroeien in een multiculturele samenleving;
  • draagt bij aan de ontwikkeling van de kinderen met aandacht voor de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden.

Contactgegevens

Montessori Onderwijs Purmerend
Salland 38
1447 BT Purmerend
Tel: 0299-646589
m.piek@cpow.nl