De Speelkraam

Dinsdag 18 juli met de kinderen uit de middenbouw naar speeltuin 'de Speelkraam'