Actief in een voorbereide omgeving

Zodat het kind zelf actief kan zijn in een veilige omgeving die uitdaagt tot ontdekken.