"Help mij het zelf te doen"

Het motto van Montessori Onderwijs Purmerend is: "Help mij het zelf te doen"

Continurooster

Op de Montessorischool hebben we een continurooster. Alle kinderen blijven over. Alle kinderen hebben dezelfde schooltijden.

Aandacht voor cultuur- en bewegingsonderwijs

Bij Montessori Onderwijs Purmerend besteden wij ruime aandacht aan cultuur- en bewegingsonderwijs.

Modern en traditioneel

Naast alle traditionele Montessori onderwijsmaterialen gebruiken wij tablets en digiboarden in de klas voor gericht en individueel onderwijs.

Een veilige leeromgeving

Montessori Onderwijs Purmerend biedt alle ruimte tot ontplooiing van groep 1 tot groep 8.

Montessori Onderwijs Purmerend

Montessori Onderwijs Purmerend is een moderne basisschool gelegen in Purmerend–Zuid op Salland 38. De school telt op dit moment ongeveer 225 kinderen verdeeld over 8 groepen, die worden begeleid door een team van 16 leerkrachten. Muriel Piek is de directrice op het Montessori Onderwijs Purmerend.

Onze school is “neutraal” bijzonder. Dit betekent dat wij bij het geven van ons onderwijs uitgaan van de gelijkwaardige betekenis van levensbeschouwelijke en maatschappelijke stromingen. De overdracht van normen en waarden is erop gericht dat de leerling een levens- en maatschappijbeschouwing kan opbouwen en van daaruit een eigen inbreng kan hebben met respect en begrip voor de levens- en maatschappijbeschouwing van anderen.

Op onze school wordt gewerkt volgens de opvoedkundige- en onderwijskundige visie van Maria Montessori. De filosofie van het Montessori onderwijs is: het scheppen van ruimte voor het kind om zich te kunnen ontplooien tot een harmonieus sociaal denkend mens.

Lees verder

Ons team

Meer informatie: het team en de groepen.

Kijk alleen maar naar kinderen en ze vertellen wie ze zijn en wat ze nodig hebben.

Maria Montessori
Nieuwsgierig en enthousiast

Kinderen op de Montessorischool krijgen binnen de gestelde kaders ruimte om in eigen tempo en op eigen niveau aan de aangeboden stof te werken, begeleid door de groepsleerkracht. Ook voor de eigen interesse van het kind is aandacht.

"Dus we mogen eigenlijk zelf weten wat we doen..." "Nou, dat denk ik niet!" "Je leert je werk te plannen. Als je bijvoorbeeld van jezelf weet, dat je niet zoveel werkjes maakt, dan schrijf je er een paar extra op en moedig je zeg maar jezelf aan om meer te doen."

leerlingen bovenbouw
Kunst en cultuur

Op de Montessorischool brengen we de kinderen in aanraking met kunst en cultuur. Dans, zang en beeldende vorming krijgen bij ons de ruimte.

In de middenbouw moesten we net als Vincent van Gogh je kamer maken.

leerling bovenbouw
Verantwoordelijk en kritisch

Op de Montessorischool leren de kinderen verantwoordelijk en kritisch te zijn voor hun eigen werk. Dat betekent een goede voorbereiding op het huidige vervolgonderwijs en de moderne maatschappij.

Hier kan je gewoon zelf verder werken, dan ligt het aan jezelf als je achterloopt, want dan werk je niet hard genoeg.

leerling bovenbouw

In de onderbouw hadden we atlijd een plantje, dat moest jezelf verzorgen, water geven.

leerling bovenbouw
Een rustige en sociale sfeer

Op de Montessorischool zorgen we voor een rustige en sociale sfeer. We leren de kinderen om respect te hebben voor elkaar! We zijn een Vreedzame Montessorischool.

Er wordt zoveel mogelijk aan gedaan, dat je niet wordt gepest. Hier voel ik me op mijn gemak. Hier heb ik fijne kinderen om me heen. We kunnen gewoon normaal tegen elkaar doen. Je leert, dat je ook niet meteen naar de juf moet gaan als je ruzie hebt, maar eerst moet proberen het zelf op te lossen. Als dat niet lukt ga je naar de mediator. Als je de klas binnenkomt, dan schud je een hand. Als je later groot bent, dan geef je iemand ook een hand. Als je dat niet doet, dan denkt diegene, die heeft ook niks geleerd.

leerlingen bovenbouw
Continurooster

Op de Montessorischool hebben we een continurooster. Alle kinderen blijven over. Alle kinderen hebben dezelfde schooltijden.

Het is fijn dat je je kind 's ochtends brengt en pas 's middags weer hoeft te halen. Zeker als je zelf moet werken. Alle kinderen blijven over. Niemand is een uitzondering. Het overblijven hoort bij het dagelijkse ritme van je kind.

ouder leerling bovenbouw
Meerdere groepen in één klas

Op onze Montessorischool werken we in bouwen, de onderbouw bestaat uit groep 1 en 2, de middenbouw uit groep 3, 4 en 5, de bovenbouw uit groep 6, 7, 8.

Hier zit je met meerdere leeftijdsgenootjes. Dus ken ik bijna de hele school.

leerling bovenbouw

Ik vind het leuk, als de nieuwe groep er is, dan denk je van: ik moet een voorbeeld zijn. Dan wil je er weer voor zorgen. Niet dat het je kinderen zijn. Je kan altijd nog een achtste groeper vragen, als je niets niet begrijpt. Dan hoef je niet meteen naar de juf.

leerling bovenbouw

Video-impressie Montessori Onderwijs Purmerend

Montessori Onderwijs Purmerend is centraal gevestigd op het Salland in Purmerend-Zuid en is er voor iedereen van 4 tot 12 jaar. Individuele lesjes worden gegeven met een korte duidelijke uitleg. Zo worden de kinderen aangestuurd om op hun eigen niveau te werken. In een montessorigroep zitten drie leeftijden door elkaar in één en dezelfde klas. Tijdens onze klassikale lessen worden kinderen van verschillende leeftijden uitgedaagd om samen te leren, samen te doen en elkaar te helpen. Kunstzinnige ontwikkeling is belangrijk voor elk kind. Dans, zang en beeldende vorming krijgen daarom bij ons de ruimte.

"Help mij het zelf te doen"

Bekijk video

Veelgestelde vragen

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 's morgens van 8:30 - 12:00 uur en 's middags 12:30 - 14:30 uur. Tussen de middag blijven de kinderen op school. Op woensdag is er school va: 8:30 - 12:00 uur. De deur gaat open om 08.15 uur; er wordt om 08.30 uur met de lessen begonnen.

Het montessorionderwijs werkt met groepen kinderen van verschillende leeftijden, nl. de onderbouw met 4 - 6 jarigen, de middenbouw met 6 - 9 jarigen en de bovenbouw met 9 -12 jarigen.In een montessorilokaal, waarin kinderen van verschillende leeftijden samen zijn, vindt ieder kind een ruim gebied van leermogelijkheden. Als kinderen voor het eerst op school komen, hebben zij het voordeel dat zij kunnen leren van oudere, meer ervaren leerlingen. Later zullen zij zelf in staat zijn om anderen te helpen met het leren van dingen die zij dan al zelf beheersen.

Dit wordt vooral gedaan met het oog op de sociale ontwikkeling. 0uderen werken met jongeren, je bent niet altijd de oudste of jongste in de groep, je bent niet altijd de langzaamste of slimste. Er is dus minder kans op het ontstaan van meerder- of minderwaardigheidsgevoelens. Je leert echt rekening houden met elkaar. Zo’n gemengde groep is veel natuurlijker dan de uniforme situatie van het jaarklassensysteem. Een leerling zit gewoonlijk ongeveer drie jaar bij dezelfde leerkracht. Het voordeel hiervan is dat beiden elkaar goed leren kennen en aanvoelen. Dit zal de kinderen alleen maar ten goede komen.

Het voorstel voor de ouderbijdrage voor het schooljaar 2015-2016 is € 90,- per kind. Hierboven komen nog kosten voor o.a. het schoolreisje, deze zijn afhankelijk van de groep waarin het kind zit (onder-, midden- of bovenbouw).

Het meest opvallende kenmerk is dat in een montessorigroep leerlingen van verschillende leeftijden door elkaar zitten; er is geen jaarklassensysteem. Ook het speciale montessorimateriaal, naast de methodes, is een direct waarneembaar onderdeel van elke montessoriklas. Ouders die een montessoriklas bezoeken nemen de rust in het lokaal waar, de concentratie waar kinderen mee aan het werk gaan en het initiatief, dat de kinderen kunnen nemen om zelf vorm te geven aan hun ontwikkeling. Bij het montessorionderwijs gaat men er van uit, dat een kind zélf actief is bij zijn ontwikkeling naar zelfstandigheid. In tegenstelling tot de onderwijzer(es) in de klassikale school is de montessorileidster niet het middelpunt van het klaslokaal. Men merkt haar nauwelijks op als de kinderen aan het werk zijn. Zij besteedt al haar tijd aan het werken met de kinderen die aan tafeltjes of op een kleedje bezig zijn. Er worden individuele-, groeps- en klassikale lesjes gegeven.

De kinderen mogen in beginsel in hun eigen tempo werken. De leid(st)er let er op, dat dit in overeenstemming is met de mogelijkheden van de leerling. Op onze school werken de kinderen met een dagplan en aftekenkaarten. Op het dagplan houden de kinderen bij wat ze die dag hebben gedaan. Oudere kinderen leren hun werk van te voren te plannen. De leid(st)er kan in één oogopslag zien, wat een kind voor werkjes heeft gedaan. Op de reken- en taalaftekenkaart worden door de leid(st)er de gemaakte en beheerste werkjes afgetekend. De voortgang wordt goed in de gaten gehouden met behulp van toetsjes en het kindvolgsysteem.

De montessorischool is een omgeving die voortdurend prikkelt tot zelfstandig handelen. Hierbij valt een deskundige leid(st)er niet weg te denken. Deze dient geschoold te zijn in het observeren van ieder kind afzonderlijk en in het aanbieden van de specifieke montessorileermiddelen. Deze zijn aangepast aan het ontwikkelingsniveau van de leerlingen. De (tweejarige) opleiding voor montessorileid(st)ers sluit aan op de Pedagogische Academie. Er bestaan ook enkele Pedagogische Academies met een montessori-dagopleiding. Op een door de NMV erkende montessorischool moeten gediplomeerde montessorileerkrachten werken.

Juist door de grote mate van individuele begeleiding biedt de montessorimethode ieder kind goede mogelijkheden. Zo zal het rustige, stille, teruggetrokken kind een andere benadering nodig hebben dan zijn meer beweeglijke groepsgenoot. Het kind dat zich moeilijk kan concentreren, zal een begeleiding moeten krijgen, die gericht is op verbetering van zijn werkhouding. Een Montessorileerkracht observeert het kind en zoekt naar de beste manier waarop het kind zich kan ontwikkelen.

Wat zeggen anderen over Montessori Onderwijs Purmerend

Als klein meisje was ik erbij dat de eerste paal de grond in ging. Mijn schoolperiode was geweldig. Dat ikzelf een zoontje kreeg hoefde ik niet na te denken. Deze school was voor mij de enige keuze. Het zelfstandig werken, de persoonlijke begeleiding, het betrekken van de ouders, alles is super goed geregeld. Ik zou geen betere school kunnen bedenken.

Veronique Lemmermans, ouder, oud-leerlinge

Ik vind het erg fijn dat je als kind hier op school in de eerste plaats jezelf kan en mag zijn. Je bent en blijft een individu binnen de groep, klas en school. Ik denk dat dat heel belangrijk is om jezelf te kunnen ontplooien tot een mens dat met twee benen stevig in de maatschappij staat. Ook is de sfeer op school erg prettig en is er veel aandacht voor hoe je met elkaar om gaat,en hoe je elkaar kunt helpen. Zo'n goede basis is wat mij betreft heel belangrijk om uberhaupt van goed onderwijs te kunnen profiteren.

Ruth van Nierop-Dirks, ouder

Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek en rondleiding door de school

Adres
Salland 38, 1447 BT Purmerend
Telefoon
School: 0299-646589
E-mail
Directie: m.piek@cpow.nl

Onze school is centraal gelegen in Purmerend, op de grens van Purmer-Noord en Purmer-Zuid, in de nabijheid van het Leeghwaterpark. De school is makkelijk en veilig bereikbaar, zowel met de auto als voor de kinderen met de fiets, via fietspaden.

Maak een afspraak met Muriel Piek, kom kennismaken en ervaar onze school!

Kaart Montessori Onderwijs Purmerend